Opţiunea hotărâtoare a creaţiei mele picturale, ca fundamentare imagistică şi ca suport concentral, este satul, înţeles ca depozitar al unei vechi şi durabile civilizaţii, satul care oferă temeiul unor formulări artistice de o evidentă şi presantă actualitate, pe deplin valabile în dezbaterea asupra limbajului artistic, pe care o cunoaşte în permanenţă epoca modernă.
Aşa mi-am elaborat seria de tablouri din ultimii ani, lucrări întemeiate pe o experienţă acumulată în imensa activitate de cercetare care constitue şi baza tezei mele de doctorat . Înainte de toate , a trebuit să-mi clarific o serie de probleme teoretice care ţin de constituirea spiritului modern , considerând esenţiale cautările impresioniştilor , orientaţi spre descoperirea naturii , a purităţii naturale , şi , prin această cale spre descoperirea lumii satului , care , se dovedeşte în curând a fi o poartă spre depozitele de cultură , care ne pun în contact cu experinţă culturală milenară.
Fundamentală pentru universul picturii mele , este identificarea şi aducerea în câmpul studiului a unor valori care comportă trăinicia şi durata – lumea satului , cu prezenţele sale materiale si simbolice. Urmând această direcţie am izolat şi reprezentat o serie de motive, de lucruri care au o valoare simbolică. Motivele creaţiei proprii nu sunt pictate cu intenţia de a le descrie,de a popula astfel imaginea cu aceste prezenţe simbolice aparţinând culturii populare , ci din dorinţa de a pătrunde pe această cale într-un orizont de idei şi sentimente , de mare profunzime , dar care în lumea contemporană sunt împinse în uitare , marcate fiind , de uzura pe care o aduce curgerea timpului , de o serie de urgenţe cotidiene , care ne menţin într-o presantă activitate si ne împiedică sa urmăm calea unor meditaţii care transcend spatiu si timpul.

 

Written by