2.800,00 

Description

Tehnică mixtă

Dimensiune: 100 x 140cm.

Arta populară românească este bogată în simboluri, majoritatea lor fiind geometrizate. În mare măsură semnelor grafice li s-au atribuit tâlcuiri religioase. Pomul Vieții (simbolizându-l pe Iisus), întâlnit frecvent pe numeroase obiecte, țesături, construcții prezente în gospodarie, atestă dorința gospodarului de a-i marca și permanentiza prezența Mântuitorului în incinta sa. În lucrarea de față am sugerat Lumea Necreată ca luând forma vasului din care crește vlăstarul, în percepția mea având ramuri la capătul cărora sunt roarele realizate sub forma a  șapte ferestre, în cele șapte culori ale curcubeului (legământul lui Dumnezeu cu Noe), deci ale luminii. Din fiecare fereastră ies și vin către noi, daruri care aduc în prezență proximitatea lui Dumnezeu. Crucea, Sfânta Evanghelie, cheia, peștele, scara, sfoara, ancora sunt parte din universul bogat al simbolurilor cu ajutorul cărora se interacționează între om și divinitate într-un dialog viu și permanent.

 

Leave a Reply